برام دعااااااااااا کنید...

همین و بس...

/ 8 نظر / 2 بازدید
آزاد

چه بگویم؟ سخنی نیست می وزد از سر امید، نسیمی؛ لیک تا زمزمه ای ساز کند در همه خلوت صحرا به رهش نارونی نیست چه بگویم؟ سخنی نیست *** پشت درهای فرو بسته شب از دشنه و دشمن پر به کنج اندیشی خاموش نشسته ست بام ها زیرفشار شب کج، کوچه از آمدو رفت شب بد چشم سمج خسته ست *** چه بگویم ؟ سخنی نیست در همه خلوت این شهر،آوا جز زموشی که دراند کفنی نیست وندر این ظلمت جا جزسیا نوحه شو مرده زنی نیست ورنسیمی جنبد به رهش نجوا را نارونی نیست چه بگویم؟ سخنی نیست... سروده احمد شاملو چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com

سمیرا

اگه صدام به آسمون برسه همه دلم را زار ميزنم تا منيژه غم نداشته باشد...من هم شديدا محتاج دعايم خواهر

سهبا

كاش بيش از اين كاري از من برمي آمد مهربانم ... كاش ...

سمیرا

همه مان اين روزها محتاج دعاييم

بزرگ

به روزم با یه نظر خواهی از دوستان هم خودت هم بقیه دوستان عزیزتو دعوت کن به خاطر دوست من بیایند نظر و پیشنهاد بدهند منتظرم

بزرگ

جز دعا کاری ازمون برنمیاد؟

حمید

این روزها همه یه جوری هستیم. نیاز به دعا داریم. کاش برگردیم به روزای خوب... کاش...

هدی

قربونش برم من...