من و احساسم...

 

اشتباهم این بود...

هرجا دلم را شکستند...سکوت کردم...هیچ نگفتم!!!

هر جا رنجیدم...خندیدم...گذشتم...

فکر کردند...درد ندارد...

هی ضربه ها را محکم تر کردند!!!!!!

/ 4 نظر / 2 بازدید
سهبا

مهربانو؟![ناراحت]

مهربان

سکوت هم نمی کردی فرقی می کرد... فکر می کنم البته...

بانوی اردیبهشت

وای خوب دیگه از این به بعد فریاد بکش .... اینقدر بلند که جرات نکنند ....[گریه][گریه] مثل هفته پیش من ... میخوام بنویسم. بیا و بخون مهربونم

حمید

کی اذیتت کرده آبجی؟ برم بکنم ادبش؟ بزنم تو دهنش؟ دل ما هم همیشه می شکنه... به دل نگیر این عادت آدماست که بزنن و هیچی نگی و محکمتر بزنن... دلت مهربونه که هیچی نمیگی...