ترسم که سر کوی تُرا سیل بگیرد...

ای بی خبر از گریه ی مستانه ام امشب...

 

 

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
شروین

اندوه تو شد وارد کاشانه‌ام امشب مهمان عزیز آمده در خانه‌ام امشب یک جرعهٔ تو مست کند هر دو جهان را چیزی که لبت ریخت به پیمانه‌ام امشب