گاهی...

گاهی گمان نمی کنی ولی میشود

گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود...

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است...

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود.

گاهی گدایِ گدایی و بخت نیست

گاهی تمام شهر گدای تو میشود...

/ 5 نظر / 2 بازدید
بزرگ

یاد ضرب المثل گاهی از در رد نمیشه ولی از سوراخ سوزن رد میشه افتادم

یلدا

اگه همه چیز بر وفق مراد ما بود هیچ وقت این گاهی ها نبود شاید قشنگی زندگی به همین باشد .

سمیرا

خب اونوقت اون ضرب المثل چه ربطي به اين متن داشت بزرگ خان؟

بزرگ

نمیدونم ولی منو یاد اون انداخت

نونا

بیا در کوچه باغ شهر احساس, شکست لاله را جدی بگيريم.اگر نيلوفری ديديم زخمی, برای قلب پر دردش بميريم.